Forecast-Solutions

  • Descripció:
    Portal creat per una empresa de Forecasting que opera des de Catalunya.
    Generat amb el CMS Joomla, l’exemple el posem degut a que el portal gaudeix d’un Blog mantingut i actualitzat pel client i amb col.laboracions dels usuaris.
    Permet la descàrrega de material documental de forma restringida, només per a usuaris registrats en el sistema.
    El 25-03-2013 va estrenar el seu primer web dissenyat per nosaltres, i dos anys després, durant el juny 2015 va invertir en un nou web molt més avançat i responsive que és el que actualment es visualitza.
  • Creat: Thursday, 25 June 2015
More in this category: « elbruguers.cat Ibermicar »

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS