Zink

  • Descripció:
    Website corporatiu de l'empresa Zink Enginyeria i Assessoria Logística. Incorpora un Blog propi autogestionat pel client. La simplicitat, les icones linials, els blancs, la facilitat de navegació és el que s'ha buscat en aquest projecte.
  • Creat: Tuesday, 20 December 2016

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS