Club Esquí Alpí Pirineus

  • Descripció:
    Igual que a l'Escola Catalana d'Esquí, s'ha fet el mateix amb el web del Club. Un redisseny complert respecte al projecte que Imagium ja va realitzar durant el 2013. L'objectiu era buscar uns portals similars, però no iguals. El web del Club s'autogestiona pel mateix client mitjançant un sistema de continguts de fàcil edició i introducció de notícies i esdeveniments que es va produïnt durant la temporada d'hivern.
  • Creat: Friday, 17 February 2017

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS