Escola Catalana d'Esquí

  • Descripció:
    Website creat per a l'Escola Catalana d'Esquí de La Molina. El primer projecte per aquest client es va iniciar l'any 2013 amb una remodalació integral del seu antic portal que ja va suposar un avanç important en la imatge de l'Escola. Durant l'any 2016 hem realitzat un redisseny i reprogramació complerta per actualitzar encara més la imatge, fer el portal molt més útil, responsive i atractiu de cara als clients. Els resultats han estat increïbles.
  • Creat: Friday, 18 November 2016

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS