Inteccno

  • Descripció:
    Website creat per a l'empresa de sistemes informàtics Inteccno. És bàsicament presencial, però conté una àrea complerta de clients des d'on es poden gestionar documents, enviar tickets de suport, missatges, etc.
  • Creat: Friday, 17 October 2014

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS