Centre Cívic El Roure

  • Descripció:
    Website creat pel Centre Cívic El Roure de Begues. Un Web pensat per donar informació i facilitats al ciutadà de les activitats que ofereix el centre. A més connecta directament amb el portal de venda d'entrades online, fet que ha suposat un avanç en la gestió de la venda d'espectacles. El portal es gestiona directament des del centre a través de diversos usuaris que alimentes els apartats a mitjançant el propi gestor de continguts que s'ha creat per tal que puguin realitzar aquesta tasca.
  • Creat: Saturday, 24 October 2015

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS