elbruguers.cat

  • Descripció:
    Portal de notícies que té la seva edició en paper “El Bruguers” que recull l’actualitat del poble de Gavà.
    Generat amb el CMS Joomla i internament el més similar al plantejament que hem ofert per la programació de la plataforma Aracoop.
    Està preparat per inserir vídeo o audio via enllaços a altres portals, o via streaming, permet la càrrega de diversos formats d’arxiu des del backend, entre ells PDF’s que nodreixen la secció del Bruguers en paper. Disposa de component d’agenda, component social, està adaptat per a dispositius mòbils, conté una hemeroteca des d’on es pot fer una cerca de tota la documentació anterior a la renovació del portal, i les seves notícies son llegides de forma automatitzada via RSS pel portal www.gavaciutat.cat el qual incorpora en el seu slide principal les notícies del Bruguers.
  • Creat: Wednesday, 02 January 2013

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS