Intranet Konekto

  • Descripció:
    El portal presencial de Konekto també ha estat dissenyat per nosaltres, però a banda del portal hem creat una Intranet que té la funció d'alimentar amb contingut via RSS les pantalles de publicitat que instal·la Konekto en els seus clients.
    Els clients accedeixen amb el seu usuari i publiquen el contingut que desitgen a cada moment.
  • Creat: Monday, 21 July 2014

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS