Restaurant Can Vidal-Ramos

  • Descripció:
    Portal creat per un Restaurant amb molts anys d'història i que una de les seves premises era deixar reflexada en forma gràfica i en el contingut aquesta història que tant els identifica.
    Creat íntegrament amb CMS Joomla, fem referència especialment a la línia gràfica "old style" que s'ha buscat i a la vegada l'apartat interactiu que permet als clients fer-se els seus propis "selfies" i enviar-los online pq es publiquin al web.
    Creat en tres idiomes i mantingut exclusivament pel client.
  • Creat: Thursday, 13 March 2014

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS